АММА КОНСУЛТ
Бутикови бизнес консултации

☎  +359 888 009 180     ✉ office@ammaconsult.com       

Бизнес консултации в областта на Мениджмънт за организационно съвършенство:                                          

- Лидерство и стратегическо мислене

- Системно мислене- анализ, синтез и решаване на проблеми

- Корпоративна стратегия

- Организационно планиране

- Работа във виртуални и интернационални екипи

- Организационна архитектура

- Система за управление на качеството, ISO 9001

- Управление и подобряване на бизнес процеси

- Управление на знанията

- Управление на риска

- Корпоративна социална отговорност

- Управление на продажбите

- Управление на оплакванията от клиенти

- Бизнес етикет и протокол

 

 

 

 

 

 

                 

Бизнес консултациите ми ще Ви позволят да:

- Управлявате дългосрочното планиране

- Намалите разходите

- Увеличите продажбите

- Организирате фирмата си

- Адаптирате фирмата си към изискванията на актуалното й състояние

- Улесните и съкратите процеса по обучение на нови служители

- Увеличите броя на доволните клиенти

- Повишите удовлетвореността на служителите си

- Повишите доверието на бизнес партньорите си във Вас